ลงทะเบียนโปรโมชั่น เที่ยววันเกิด

เลขบัตรประชาชนผิด
*ต้องการข้อมูล
*ต้องการข้อมูล
*ต้องการข้อมูล
*ต้องการข้อมูล
ข้อตกลง,เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว
ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนด ทำความเข้าใจ และตกลงกับเงื่อนไข
  1) การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ใดๆที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้ใส่ข้อมูลครบถ้วน และเมื่อสมัครผ่านจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
  2) โปรแกรมการลงทะเบียนเปิดใช้กับรายบุคคลเท่านั้น
  3) การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสมัครได้จนกว่าสวนสนุกดรีมเวิลด์จะยกเลิก
  4) สิทธิประโยชน์จะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และส่วนลดอื่น ๆ ได้
  5) บัตรที่ซื้อผ่านโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถนำไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดในทุกกรณี
  6) สวนสนุกดรีมเวิลด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขต่างๆจะระบุไว้ใน www.dreamworld.co.th
  7) สวนสนุกดรีมเวิลด์อาจจะมีการส่งข้อเสนอพิเศษ และโปรแกรมอื่นๆ ให้ท่านทราบ
  8) โปรแกรมการลงทะเบียนของสวนสนุกดรีมเวิลด์สามารถใช้ได้เฉพาะ 1 ท่านเท่านั้น และข้อมูลจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยราชการ ทั้งนี้ไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนได้
  9) การลงทะเบียนอาจถูกปฏิเสธ/ยกเลิก จากสวนสนุกดรีมเวิลด์ ถ้าหากพบเห็นการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือ การลงทะเบียนที่ทำผิดกฏของสวนสนุกดรีมเวิลด์
  10) ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการเก็บภาษีจากรัฐ ค่าธรรมเนียม และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโปรแกรมลงทะเบียนของสวนสนุกดรีมเวิลด์ ของรางวัล หรือ บัตรสมนาคุณ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมลงทะเบียนของสวนสนุกดรีมเวิลด์
  11) สวนสนุกดรีมเวิลด์ สามารถยกเลิกโปรแกรมลงทะเบียนได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันผ่าน www.dreamworld.co.th เพื่อการหยุดใช้งาน หรือสมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมในโปรแกรม
  12) คุณยินยอมให้เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะติดต่อกับคุณได้ตลอดเวลารวมทั้งผ่านทางโทรศัพท์, โพสต์, โทรสารและอิเล็กทรอนิกส์ (SMS, อินเทอร์เน็ต)
  13) คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านข้อตกลง และเงื่อนไขของเรา รวมถึง การไม่จำกัดการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  14) โปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  15) หลังการใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามความพึงพอใจในการมาใช้บริการสวนสนุก กรุณาให้ความร่วมมือขอบคุณค่ะ
 

* ต้องการข้อมูล

Follow Us